Dr. De Visserschool  |   Lees online  |  Afmelden
 
Volg ons: Facebook
Dr. De Visserschool
 
Nieuwsbrief Onderwijs & Kwaliteit
december 2018
Beste ouders,

Met leerkrachten, ouders en kinderen zijn we in gesprek over de toekomst. Wat willen we behouden, waar moeten we mee stoppen en waar moeten we de komende periode samen mee aan de slag? Belangrijke uitdagingen zijn het behouden van de kwaliteit van ons onderwijsaanbod bij schaarste op de arbeidsmarkt en het behapbaar houden van ons werk. Voorbeelden van vragen die we stellen zijn:

- Hoe behouden we de kwaliteit van ons onderwijsaanbod?
- Is ons onderwijsaanbod op alle facetten van
hoogwaardige kwaliteit?
- Wat kan en mag je van een leerkracht verwachten?
- Als we kinderen een brede kijk op de wereld willen geven, wat betekent dat dan voor ons onderwijs?
- Wat willen we onze kinderen meegeven?

Deze vragen leveren interessante gesprekken op. Het komende half jaar gaan we hier mee verder. In februari zijn er een aantal rondetafelgesprekken, waarvoor ik ouders zal benaderen. Als u het leuk vindt om hierover mee te praten, nodig ik u hierbij van harte uit!

Er zijn al gesprekken geweest met leerkrachten en leerlingen. Inmiddels is de aftrap gemaakt met de ouders van de klankbordgroep. Dit leverde voor ons waardevolle informatie op waar we zeker iets mee gaan doen.

In deze nieuwsbrief informeer ik u meer over de inhoud van deze geprekken.

Mede namens het team wens ik u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019 toe!Inez Wolters
Clusterdirecteur De Rietvink/Dr. de Visserschool
 
Inhoud
Beleid beeldgebruik volgens privacywet
 
Voorbereiding rondetafelgesprekken
 
Leerling als eigenaar van eigen leerproces
 
Even voorstellen: Margreet Zwollo
 
Beleid voor leerlingen met gescheiden ouders
 
Bijzondere samenwerking met Tessenderlandt
Beleid Beeldgebruik volgens privacywet
Dr. De Visserschool
De afgelopen maanden is er veel gesproken over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U heeft van ons daar eerder informatie over ontvangen. Regelmatig krijgen we daarover nog vragen, bijvoorbeeld rond beeldgebruik. Om die reden ook in deze nieuwsbrief nog een keer aandacht voor de AVG.
Lees verder
 
 
Voorbereiding Rondetafelgesprekken
Zoals in het voorwoord genoemd willen we in 2019 rondetafelgesprekken voeren als input voor ons beleid. Ter voorbereiding op de rondetafelgesprekken hebben wij al gesprekken gevoerd met leerkrachten en leerlingen. Die hebben veel waardevolle informatie opgeleverd, waar we zeker iets mee gaan doen en die ik graag met u deel.
Lees verder
 
 
Leerling als eigenaar van eigen leerproces
We stimuleren onze leerlingen om steeds meer eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Zelf keuzes maken, verantwoordelijkheid dragen en initiatieven nemen vinden we als school belangrijke vaardigheden om kinderen te leren. Alle juffen en meesters gaan daarom twee keer per jaar in gesprek met uw zoon en of dochter, we noemen dit kindgesprekken.
Lees verder
 
Even voorstellen: Margreet Zwollo
Corrie Hommel is intern begeleider bij ons op school. Sinds dit schooljaar heeft Margreet Zwollo ook ib-taken op zich genomen. Voor de ouders die haar niet kennen stelt zij zich voor: Van Meester naar Juf
Lees verder
 
KIES: beleid voor leerlingen met gescheiden ouders
Sinds november zijn Sietske MacLean en Anne van Dorst in het bezit van hun certificaat voor KIES-coach. KIES staat voor: Kinderen In een Echtscheiding Situatie. Zij gaan kinderen in echtscheidingssituaties helpen en begeleiden. In het voorjaar van 2019 starten zij op de Dr. de Visserschool met het eerste KIES traject.
Lees verder
 
Bijzondere samenwerking Groep 7 met TessenderlandT
De stuurgroep Internationalisering en Burgerschap is erop gericht om te verbinden. Zij hebben zich ten doel gesteld om onze kinderen samen te laten werken, spelen en ontmoeten van andere doelgroepen.  Zo werkten de Dr. De Visserschool en  Tessenderlandt, school voor voortgezet onderwijs, samen aan mooi project in Kasteel Bouvigne...
Lees verder
 
 
Website  |   Contact
 
|  Mijn gegevens  |  Afmelden